ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πολιτιστική εκδρομή στην Γαλλία υπόκειται στους όρους και κανονισμούς των ταξιδιωτικών πρακτόρων περί εκδρομών.

Αφού εγκριθεί η αίτηση σας, η συμμετοχή στην εκδρομή από ανήλικους θα γίνεται αποδεκτή μόνο με την συμπλήρωση και την υπογραφή από τον Γονέα ή κηδεμόνα του εντύπου «Συγκατάθεση Γονέα ή Κηδεμόνα για συμμετοχή στην εκδρομή» και την παραλαβή της συγκατάθεσης από την Alliance Francaise de Limassol.

Η μη παραλαβή του εντύπου "Συγκατάθεση Γονέα ή Κηδεμόνα" από την Alliance Francaise de Limassol, καθιστά οποιαδήποτε αίτηση για συμμετοχή στην εκδρομή άκυρη.

Οι αποδείξεις πληρωμών - έντυπο συγκατάθεσης γονέα να αποστέλλονται με fax ή email στην Alliance Francaise.The non-submission of the document "Consent of Parent / Guardian" from Alliance Francaise de Limassol renders any registration to the cultural trip as non valid.

Payment receipts and consent documents should be sent by fax or email to Alliance Francaise.

ΕΝΤΥΠΑ/DOCUMENTS

Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα

Γενικοί όροι συμμετοχής / Terms and Conditions (Greek)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Greek)